Ministerie: data coronadashboard niet herleidbaar tot personen (2023)

05-06-2020, 10:22 door Anoniem

Zo te zien hebben ze de meest voor de hand liggende problemen opgelost met rollende gemiddeldes, zodat één geval nooit los terug te zien in de cijfers. Dat kan wellicht alleen nog als je het enige geval bent de afgelopen drie dagen.

Ik moet zeggen dat ik positief verrast ben door het dashboard. Heldere informatie met een goede uitleg en de nodige omzichtigheid. In plaats van gegooi met dubieuze apps mogen ze dit soort dingen vaker doen.

05-06-2020, 10:35 door karma4

Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

05-06-2020, 10:42 door Anoniem

Door karma4: Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

Als ik toevallig weet wie er op genomen is. DAN WEET IK AL WIE HET IS!!!

05-06-2020, 10:59 door Anoniem

Door karma4: Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

Als je weet wie daar opgenomen is, dan weet je al wie het is. Daar heb je de cijfers van deze website niet voor nodig. Die cijfers gaan om een rollend gemiddelde over meerdere dagen voor delen van het land bijna zo groot als een provincie. Hadden we het over een dorpje met 80 inwoners dan was er misschien meer te herleiden, maar op deze schaal is daar absoluut geen sprake van.

Die persoonlijke hetze tegen het AP wordt inmiddels een beetje vermoeiend en blijkt ook steevast onhoudbaar, dus tijd om een andere missie te kiezen. Het AP is, bij wet en volmacht, de gezaghebbende autoriteit en daar hebben wij, en jij, het mee te doen.

05-06-2020, 11:47 door karma4 - Bijgewerkt: 05-06-2020, 11:49

Door Anoniem: ….Die persoonlijke hetze tegen het AP wordt inmiddels een beetje vermoeiend en blijkt ook steevast onhoudbaar, dus tijd om een andere missie te kiezen. Het AP is, bij wet en volmacht, de gezaghebbende autoriteit en daar hebben wij, en jij, het mee te doen.

Ik zei niet voor niets het is de redenering van het AP. Duidelijk dat die niet klopt.
Ze niet de gezaghebbende autoriteit voor wetgeving noch voor gezondheidszorg noch voor statistiek noch voor ...
Het is best problematisch als een toezichthouder buiten zijn competenties macht wil uitoefenen. Daar moet je wat van zeggen.

Ik weet niet of je het gemist hebt, alle protesten de laatste tijd zijn tegen de uit de hand gelopen machten en handhavers. Vergeet niet het AP heeft uitgesproken dat locatiegegevens altijd herleidbaar tot een persoon zijn.

05-06-2020, 12:10 door Anoniem

Door karma4:

Door Anoniem: ….Die persoonlijke hetze tegen het AP wordt inmiddels een beetje vermoeiend en blijkt ook steevast onhoudbaar, dus tijd om een andere missie te kiezen. Het AP is, bij wet en volmacht, de gezaghebbende autoriteit en daar hebben wij, en jij, het mee te doen.

Ik zei niet voor niets het is de redenering van het AP. Duidelijk dat die niet klopt.
Ze niet de gezaghebbende autoriteit voor wetgeving noch voor gezondheidszorg noch voor statistiek noch voor ...
Het is best problematisch als een toezichthouder buiten zijn competenties macht wil uitoefenen. Daar moet je wat van zeggen.

Ik weet niet of je het gemist hebt, alle protesten de laatste tijd zijn tegen de uit de hand gelopen machten en handhavers. Vergeet niet het AP heeft uitgesproken dat locatiegegevens altijd herleidbaar tot een persoon zijn.

Waar vinden we deze reactie van het AP? Je verzint zelf een reactie uit naam van het AP en gaat vervolgens ageren tegen je zelfverzonnen reactie. Als je de volgende keer een reactie verzint waar je het wel mee eens bent, is het probleem opgelost.

Het AP voert niets uit buiten de eigen macht of competenties. Wat men doet ligt, ondanks eindeloze claims van jouw kant, volledig binnen hun wettelijke mandaat. Persoonlijke gegevens in andere vakgebieden vallen hier ook onder, omdat het over die persoonsgegevens en niet die vakgebieden gaat. De politie mag ook een inval bij een bakkerij doen, ondanks dat de politie waarschijnlijk bar weinig van brood bakken weet.

Van een hekel aan het AP hebben om uit de lucht gegrepen redenen kan niemand je weerhouden, maar bij discussies met anderen is het van belang dat we het bij feiten houden die niet slechts in de fantasie van één persoon bestaan.

05-06-2020, 12:33 door Anoniem

Door Anoniem:

Door karma4: Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

Als je weet wie daar opgenomen is, dan weet je al wie het is. Daar heb je de cijfers van deze website niet voor nodig. Die cijfers gaan om een rollend gemiddelde over meerdere dagen voor delen van het land bijna zo groot als een provincie. Hadden we het over een dorpje met 80 inwoners dan was er misschien meer te herleiden, maar op deze schaal is daar absoluut geen sprake van.

Die persoonlijke hetze tegen het AP wordt inmiddels een beetje vermoeiend en blijkt ook steevast onhoudbaar, dus tijd om een andere missie te kiezen. Het AP is, bij wet en volmacht, de gezaghebbende autoriteit en daar hebben wij, en jij, het mee te doen.

Enerzijds wordt hiermee de absolute overbodigheid van verzamelen van bepaalde gegevens wel herbevestigd.
Gaat het bij verzamelen van test uitslagen van rioolwater nou om een herbevestiging ter ondersteuning van twijfels, risico's en/of onzekerheden van wat je wel/niet weet over corona besmettingen?

De twijfels zijn persoonlijke dilemma's, vermoedelijk de beslissers, die bestaan en groeien bij het niet volledig willen of kundig uitdiepen van de medische omvang van "het probleem" voor beslissers en meekijkers.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het corona probleem een grote component van vergankelijke aard heeft.
Binnen de schaal van de gemeldde hoge aantallen speelt dus ook een grote vergankelijke representativiteit.
Dat betekent dat je ook vooraf duidelijk moet zijn wat de betekenis is van bijvoorbeeld een daling of stijging met 20 en andere aantallen ziekenhuisopnames.

Als we even breder kijken dan de 2e kamer breefings naar de wetenschappelijke berichten dan staan trouwens de oorspronkelijke risico opvattingen van het R-getal en de corona-risico's medisch gezien sinds 3e week april 2020 echt niet langer volledig overeind.
De R0 was al een incongruent rekenkundig argument voor bepaling van risico's voor een hele bevolking, wel congruent voor bepalen risico omvang voor die patiënten die bij ziekenhuis x,y zijn opgenomen.
De R0 is omdat de aantallen patiënten per ziekenhuis varieerden inherent een factor die locatie gebonden is.
Dat is per ziekenhuis altijd anders, zo blijkt ook in 2020 uit de officiële cijfers sinds februari 2020.
Dat betekent dat de verspreiding ook per gebied in ziekenhuis regio anders oploopt.
Dat betekent dat in de praktijk dat R0 volstrekt niet werkt volgens het symetrische schema van de uitleg bij het reporoductie getal (https://coronadashboard.rijksoverheid.nl).
Omdat lang niet alle besmette personen met klachten in het ziekenhuis belandden (om diverse redenen) betekent dat tevens dat R0 geen maatvaste indicator per ziekenhuis is voor de exacte gezondheid-staat van het bedieninggebied van een ziekenhuis.
Doordat de gerapporteerde gemiddelden per 3 dagen per ziekenhuis regio wordt samengesteld uit zoveel factoren per ziekenhuis regio en tegelijk zoveel factoren niet in zich vat, zijn de rapportages altijd in mate vertekenend en vereffenend.
Ja, het dashboard is visueel overzichtelijk.
De betekenis en duiding van de informatie is tot nu toe op z'n minst problematisch.
Er is dus alle aanleiding voor het ministerie om de rol en betekenis van het R-getal met R0 en andere factoren in rapportages en dashboard dus echt te herijken.

Tot zover de basis waarop het dashboard uit de gerapporteerde getallen wordt samengesteld.
Dat er absoluut geen sprake is van herleidbaarheid tot personen bij een rollend gemiddelde is natuurlijk een non-statement.
Zoals je waarschijnlijk weet gaat het bij de kwestie wel/niet herleidbaar zijn van een persoon niet enkel tot of je primair via 1 bron maar juist een set van bronnen dat kan.
Het gaat dus bij een dergelijk statement over wel dashboard dan ook meer dan enkel de gegevens die in het dashboard zijn ondergebracht.
We weten ook dat hoe meer verschillende bronnen er worden ingezet er juist beter een herleidbaarheid tot 1 of zelfs meerdere personen tegelijk ontstaat.
Dan gebruikt het ministerie ook nog eens meer dan 3 bronnen die per definitie verschillende groottes en reikwijdte geografisch gebied.
Het areaal van rioolwatermonitoring is bij de bron niet echt dezelfde als die van huisartsen posten en de andere bronnen.
Dat maakt de herleidbaarheid en het uitfilteren van unieke personen uit bergen data tot de bron juist ideaal.

Bestuurlijk gezien is de zeer kritische houding van weging en handelingen van een AP echt niet onterecht en ongefundeerd.
Ook een AP moet zich als zbo aan principes houden die bij haar rol en functie horen.
Als je de handelingen van de 2e kamer over de totstandkoming van de AP naast je argumenten zou leggen dan zou je beseffen dat de minister en 2e kamer het absoluut niet met jou eens zijn dat de AP in welke vorm dan ook überhaupt een gegeven zou zijn.
De AP moest haar bestaansrecht dan ook op geen enkele manier als een evident iets beschouwen omdat onderkend was dat dat de deur zou open zetten voor het kunnen doorwuiven van privacy inbreuken op de AVG EN de algemene rechten en beginselen van privacy.
Iets waarvan de minister na vragen van de 2e kamer stelde dat die mogelijkheid nooit moest kunnen bestaan, maar juridisch lastig te borgen was.
Daarom kwam het er volgens de minister op neer om vanuit "een gezamenlijk belang" van kamer, kabinet, bevolking en media "altijd waakzaam" op het handelen van de AP te blijven.........

05-06-2020, 12:46 door Anoniem

Door Anoniem:

Door karma4:

Door Anoniem: ….Die persoonlijke hetze tegen het AP wordt inmiddels een beetje vermoeiend en blijkt ook steevast onhoudbaar, dus tijd om een andere missie te kiezen. Het AP is, bij wet en volmacht, de gezaghebbende autoriteit en daar hebben wij, en jij, het mee te doen.

Ik zei niet voor niets het is de redenering van het AP. Duidelijk dat die niet klopt.

Waar vinden we deze reactie van het AP? Je verzint zelf een reactie uit naam van het AP en gaat vervolgens ageren tegen je zelfverzonnen reactie. Als je de volgende keer een reactie verzint waar je het wel mee eens bent, is het probleem opgelost.

Zelf een uitspraak voor een andere partij verzinnen en daar dan tegen ageren, dat is bij uitstek Trump-gedrag.
Niet echte een lichtend voorbeeld. Zeker deze dagen niet.

05-06-2020, 12:52 door [Account Verwijderd]

Tijd om een hoesje te kopen.

https://shop.digitalcourage.de/thema/stoprfid/no-signal-handy-schutzhuelle-gegen-strahlung-und-abhoeren.html

Want gebruik je de app niet, dan smokkelt Apple/Google er wel een update door.

05-06-2020, 13:10 door Anoniem

Door Anoniem:

Door Anoniem:

Door karma4: Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

Als je weet wie daar opgenomen is, dan weet je al wie het is. Daar heb je de cijfers van deze website niet voor nodig. Die cijfers gaan om een rollend gemiddelde over meerdere dagen voor delen van het land bijna zo groot als een provincie. Hadden we het over een dorpje met 80 inwoners dan was er misschien meer te herleiden, maar op deze schaal is daar absoluut geen sprake van.

Die persoonlijke hetze tegen het AP wordt inmiddels een beetje vermoeiend en blijkt ook steevast onhoudbaar, dus tijd om een andere missie te kiezen. Het AP is, bij wet en volmacht, de gezaghebbende autoriteit en daar hebben wij, en jij, het mee te doen.

Enerzijds wordt hiermee de absolute overbodigheid van verzamelen van bepaalde gegevens wel herbevestigd.
Gaat het bij verzamelen van test uitslagen van rioolwater nou om een herbevestiging ter ondersteuning van twijfels, risico's en/of onzekerheden van wat je wel/niet weet over corona besmettingen?

De twijfels zijn persoonlijke dilemma's, vermoedelijk de beslissers, die bestaan en groeien bij het niet volledig willen of kundig uitdiepen van de medische omvang van "het probleem" voor beslissers en meekijkers.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het corona probleem een grote component van vergankelijke aard heeft.
Binnen de schaal van de gemeldde hoge aantallen speelt dus ook een grote vergankelijke representativiteit.
Dat betekent dat je ook vooraf duidelijk moet zijn wat de betekenis is van bijvoorbeeld een daling of stijging met 20 en andere aantallen ziekenhuisopnames.

Als we even breder kijken dan de 2e kamer breefings naar de wetenschappelijke berichten dan staan trouwens de oorspronkelijke risico opvattingen van het R-getal en de corona-risico's medisch gezien sinds 3e week april 2020 echt niet langer volledig overeind.
De R0 was al een incongruent rekenkundig argument voor bepaling van risico's voor een hele bevolking, wel congruent voor bepalen risico omvang voor die patiënten die bij ziekenhuis x,y zijn opgenomen.
De R0 is omdat de aantallen patiënten per ziekenhuis varieerden inherent een factor die locatie gebonden is.
Dat is per ziekenhuis altijd anders, zo blijkt ook in 2020 uit de officiële cijfers sinds februari 2020.
Dat betekent dat de verspreiding ook per gebied in ziekenhuis regio anders oploopt.
Dat betekent dat in de praktijk dat R0 volstrekt niet werkt volgens het symetrische schema van de uitleg bij het reporoductie getal (https://coronadashboard.rijksoverheid.nl).
Omdat lang niet alle besmette personen met klachten in het ziekenhuis belandden (om diverse redenen) betekent dat tevens dat R0 geen maatvaste indicator per ziekenhuis is voor de exacte gezondheid-staat van het bedieninggebied van een ziekenhuis.
Doordat de gerapporteerde gemiddelden per 3 dagen per ziekenhuis regio wordt samengesteld uit zoveel factoren per ziekenhuis regio en tegelijk zoveel factoren niet in zich vat, zijn de rapportages altijd in mate vertekenend en vereffenend.
Ja, het dashboard is visueel overzichtelijk.
De betekenis en duiding van de informatie is tot nu toe op z'n minst problematisch.
Er is dus alle aanleiding voor het ministerie om de rol en betekenis van het R-getal met R0 en andere factoren in rapportages en dashboard dus echt te herijken.

Tot zover de basis waarop het dashboard uit de gerapporteerde getallen wordt samengesteld.
Dat er absoluut geen sprake is van herleidbaarheid tot personen bij een rollend gemiddelde is natuurlijk een non-statement.
Zoals je waarschijnlijk weet gaat het bij de kwestie wel/niet herleidbaar zijn van een persoon niet enkel tot of je primair via 1 bron maar juist een set van bronnen dat kan.
Het gaat dus bij een dergelijk statement over wel dashboard dan ook meer dan enkel de gegevens die in het dashboard zijn ondergebracht.
We weten ook dat hoe meer verschillende bronnen er worden ingezet er juist beter een herleidbaarheid tot 1 of zelfs meerdere personen tegelijk ontstaat.
Dan gebruikt het ministerie ook nog eens meer dan 3 bronnen die per definitie verschillende groottes en reikwijdte geografisch gebied.
Het areaal van rioolwatermonitoring is bij de bron niet echt dezelfde als die van huisartsen posten en de andere bronnen.
Dat maakt de herleidbaarheid en het uitfilteren van unieke personen uit bergen data tot de bron juist ideaal.

Bestuurlijk gezien is de zeer kritische houding van weging en handelingen van een AP echt niet onterecht en ongefundeerd.
Ook een AP moet zich als zbo aan principes houden die bij haar rol en functie horen.
Als je de handelingen van de 2e kamer over de totstandkoming van de AP naast je argumenten zou leggen dan zou je beseffen dat de minister en 2e kamer het absoluut niet met jou eens zijn dat de AP in welke vorm dan ook überhaupt een gegeven zou zijn.
De AP moest haar bestaansrecht dan ook op geen enkele manier als een evident iets beschouwen omdat onderkend was dat dat de deur zou open zetten voor het kunnen doorwuiven van privacy inbreuken op de AVG EN de algemene rechten en beginselen van privacy.
Iets waarvan de minister na vragen van de 2e kamer stelde dat die mogelijkheid nooit moest kunnen bestaan, maar juridisch lastig te borgen was.
Daarom kwam het er volgens de minister op neer om vanuit "een gezamenlijk belang" van kamer, kabinet, bevolking en media "altijd waakzaam" op het handelen van de AP te blijven.........

Dit ratelende en warrige relaas is nogal lastig te volgen, niet in de laatste plaats omdat er nogal wat ongerelateerde zaken bijgetrokken lijken te worden. Kan je het, na even ademhalen, wellicht bondig en helder samenvatten?

05-06-2020, 13:25 door Anoniem

Nee, in het DASHBOARD niet... maar in de 20 onderliggende systemen wel natuurlijk...
Liegen zonder te liegen...

05-06-2020, 13:42 door souplost

Ik vind het een heel duidelijk strak informatief responsive dashboard. Mooi gemaakt ook en zonder trackers.

05-06-2020, 13:50 door karma4 - Bijgewerkt: 05-06-2020, 14:03

Door Anoniem: …. Het AP voert niets uit buiten de eigen macht of competenties. Wat men doet ligt, ondanks eindeloze claims van jouw kant, volledig binnen hun wettelijke mandaat. Persoonlijke gegevens in andere vakgebieden vallen hier ook onder, omdat het over die persoonsgegevens en niet die vakgebieden gaat. De politie mag ook een inval bij een bakkerij doen, ondanks dat de politie waarschijnlijk bar weinig van brood bakken weet. ….

De link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-beoordeelt-tijdelijke-wet-telecomdata-op-waarborgen-privacy.
"Maar ook andere partijen zouden met beschikbare databronnen en enige rekenkracht de telecomdata kunnen herleiden naar individuele personen. " Het gaat daar net als op het dashboard om totalen telgegevens. Je zit op het dashboard al de regiogebonden zaken verschijnen. Het zijn dezelfde regio's als de afgelopen periode door het RIVM dagelijks gepubliceerd zijn met nu zeer kleine aantallen.

Door Anoniem: Dit ratelende en warrige relaas is nogal lastig te volgen, niet in de laatste plaats omdat er nogal wat ongerelateerde zaken bijgetrokken lijken te worden. Kan je het, na even ademhalen, wellicht bondig en helder samenvatten?

Lees de reactie van die anoniem nog maar eens door. Hij heeft door dat de betekenis van gegevens veranderen.
Door het meer uitgebreid testen worden nu ineens tweemaal zoveel besmettingen waargenomen.
https://www.nu.nl/coronavirus/6056046/meer-dan-6000-coronadoden-aantal-besmettingen-stijgt-door-vele-testen.html Wat je niet meet tel je niet, veranderd je daar wat in het meten dan beinvloed het de resultaten.

Waarom gevraagd wordt en wat gewenst is, is een meer regio gebonden analyse met regio gebonden maatregelen.
Kom je aan met regio-s dan heb je het over locaties in de gegevens.

05-06-2020, 13:55 door Anoniem

Door EnGeeX:
Want gebruik je de app niet, dan smokkelt Apple/Google er wel een update door.

Het is ook sinds lange tijd dat ik een update van het besturingssysteem van mijn mobieltje niet direct geïnstalleerd heb. Het designprincipe kan en mag niet zijn om gebruikers (NB. wat zijn dat eigenlijk) gerust te stellen (bron: https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-design/blob/master/design-principes.md#de-app-legt-uit-hoe-digitale-contactopsporing-werkt-en-stelt-gebruikers-gerust-over-data-privacy-en-veiligheid)

Het zou Apple/Google sieren om de Corona-bluetooth update niet beschikbaar te stellen aan organisaties die 'geruststellen' als designprincipe hanteren.

05-06-2020, 14:12 door Anoniem

Door karma4:

Door Anoniem: …. Het AP voert niets uit buiten de eigen macht of competenties. Wat men doet ligt, ondanks eindeloze claims van jouw kant, volledig binnen hun wettelijke mandaat. Persoonlijke gegevens in andere vakgebieden vallen hier ook onder, omdat het over die persoonsgegevens en niet die vakgebieden gaat. De politie mag ook een inval bij een bakkerij doen, ondanks dat de politie waarschijnlijk bar weinig van brood bakken weet. ….

De link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-beoordeelt-tijdelijke-wet-telecomdata-op-waarborgen-privacy.
"Maar ook andere partijen zouden met beschikbare databronnen en enige rekenkracht de telecomdata kunnen herleiden naar individuele personen. " Het gaat daar net als op het dashboard om totalen telgegevens. Je zit op het dashboard al de regiogebonden zaken verschijnen. Het zijn dezelfde regio's als de afgelopen periode door het RIVM dagelijks gepubliceerd zijn met nu zeer kleine aantallen.

Het inhoudelijke hoe en wat is hier allesbepalend. Daarom is het AP het AP en zijn wij maar roeptoeters op het internet. Dat je deze gegevens 1 op 1 probeert te vergelijken op basis van de overeenkomst "totalen" geeft al wel aan dat je wellicht toch niet helemaal begrijpt hoe het zit. Als jij in je rode auto een boete krijgt en je buurman in zijn rode auto niet, betekent dat niet dat jouw boete onterecht is, ondanks de overeenkomst. Als je vervolgens het AP dan ook nog woorden in de mond gaat leggen en daar dan weer tegen ageert zit je al zo vaak fout dat het kwartje toch weleens gevallen zou moeten zijn.

Waarom je het AP tot de grote vijand verklaard hebt is nog steeds onduidelijk, maar deze fantasieverhalen zijn het probleem evident niet.

05-06-2020, 15:05 door Anoniem

Door karma4:
...
Vergeet niet het AP heeft uitgesproken dat locatiegegevens altijd herleidbaar tot een persoon zijn.

Dat klopt, maar het zal gebruikt zijn in de context van positiebepaling. De GPS coördinaten (zeker i.c.m. tijd) zijn persoonsgegevens. Immers als ik nu naar de actuele plaats (locatiegegeven) waar je bent ga, weet ik wie je bent. Daarmee is het een gegeven dat herleidbaar is naar een persoon.

Echter, dit dashboard geeft aantallen in een veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een geografisch gebied dat zodanig groot is dat je nooit tot een persoon kan herleiden. Je kan stellen dat een geografisch gebied niet hetzelfde is een locatiegegeven. Interessant wordt het als je meerdere gegevens kan correleren. Maar ook die zie ik in dit dashboard nog niet zo snel.

05-06-2020, 15:05 door Anoniem

Door EnGeeX:
Want gebruik je de app niet, dan smokkelt Apple/Google er wel een update door.

Bij Apple zal je er niet makkelijk onderuit komen. Bij Android is dat een ander verhaal. Veel Android toestellen krijgen geen updates meer, doordat de fabrikanten hier niet aan meewerken, teveel moeite om hun eigen aanpassingen correct te fixen. Dus dan zou deze update ook niet moeten komen. Krijg je dan ineens wel een update, weet je dat je die niet kunt/wilt/moet vertrouwen, want afwijking van het normale patroon...

Het patchbeleid bij Android is bedroevend, maar biedt je nu wel een handvat.

05-06-2020, 15:20 door Anoniem

Sorry hoor, maar waarom nou een corona dashboard?

Maak dat ding universeel inzetbaar zodat dit ook voor toekomstige epidemieën gebruikt kan worden.

Het begint al met de naam...

Trek het even breder en universeler inzetbaar.

Ik hoop dat ze in de onderliggende techniek daar aan gedacht hebben. Want nu zie ik het b.v. gekoppeld aan een subdomein en ik hoop niet dat ze dan per epidemie weer het wiel moeten uitvinden en weer 3 maanden achterlopen en 5000 doden (oversterfte was natuurlijk minder).

In principe een goed initiatief maar valt en staat met de ingevoerde gegevens en de wijze waarop grafieken ad hand van die data wordt weergegeven.

Want grafiek maskering kan iedereen en informatie is dat gene wat de mens ontleend aan gegevens.

En ik hoop dat het ddos proof is etc... en niet weer bezuinigd op de kosten.

Want ik kan me iets recentelijk herinneren over overbelaste websites.

Ik wil het best ff controleren maar dan staat er direct een ERT team op de stoep. nu of later.

Succes!

Ik heb er in ieder geval een hard hoofd in want vele websites van de overheid worden echt slecht onderhouden.

05-06-2020, 15:21 door souplost - Bijgewerkt: 05-06-2020, 15:22

Leuk hoor dat OpenResty maar cross-site scripting protectie kan nog beter voor de statistieken.
Waar kunnen we de sources vinden? ala https://github.com/PublicHealthEngland/coronavirus-dashboard

05-06-2020, 15:51 door karma4

Door Anoniem: [
Het inhoudelijke hoe en wat is hier allesbepalend. Daarom is het AP het AP en zijn wij maar roeptoeters op het internet. …
Als je vervolgens het AP dan ook nog woorden in de mond gaat leggen en daar dan weer tegen ageert zit je al zo vaak fout dat het kwartje toch weleens gevallen zou moeten zijn.

Waarom je het AP tot de grote vijand verklaard hebt is nog steeds onduidelijk, maar deze fantasieverhalen zijn het probleem evident niet.

Het AP zit onhoudelijk fout met hun strijd dat privacy veel belangrijker is dan volksgezondheid. Ze doen nog wel meer fout.
Ik heb daar zelf last van, ik wens een betere controle op volksgezondheid waarbij de privacy in proportionaliteit gewaarborgd is. Als de superverspreiders gevonden worden voordat ze schade aanrichten is dat beter voor een ieder.
Dat de betreffende personen niet op de brandstapel moeten maar ook voldoende geboden moet worden dat hoort er bij.

De fantasieverhalen van het AP met verwijzen naar chinese toestanden is zo middeleeuws.
Je zit de ontwikkeling en gelijkenis kennelijk niet met het UWV. Een duur kantoor betrekken ter glorie van de top.
https://www.nu.nl/algemeen/166430/de-geus-onderzoekt-vermeend-luxueus-kantoor-uwv-top.html
https://www.security.nl/posting/659808/Kamervragen+over+nieuwe+kantoorpand+Autoriteit+Persoonsgegevens
"recent grondig verbouwde Bentinck Huis" https://www.duprie.nl/du-prie-renoveert-rijksmonument-bentinck-huis-aan-de-lange-voorhout-in-den-haag/

05-06-2020, 15:57 door karma4

Door Anoniem:

Door karma4:
...
Vergeet niet het AP heeft uitgesproken dat locatiegegevens altijd herleidbaar tot een persoon zijn.

Dat klopt, maar het zal gebruikt zijn in de context van positiebepaling. De GPS coördinaten (zeker i.c.m. tijd) zijn persoonsgegevens. Immers als ik nu naar de actuele plaats (locatiegegeven) waar je bent ga, weet ik wie je bent. Daarmee is het een gegeven dat herleidbaar is naar een persoon.

Echter, dit dashboard geeft aantallen in een veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een geografisch gebied dat zodanig groot is dat je nooit tot een persoon kan herleiden. Je kan stellen dat een geografisch gebied niet hetzelfde is een locatiegegeven. Interessant wordt het als je meerdere gegevens kan correleren. Maar ook die zie ik in dit dashboard nog niet zo snel.

Je hebt daar volledig gelijk in. Ik zie mogelijkheden in een epidemilogisch model met geografische gebieden. De verplaatsing van mensen is daarbij een factor zoals de luchtdruk die bij het weerbericht is.
Het AP heeft echter duidelijk in die eerdere link aangegeven dat ze alles met telgegevens ook persoonlijk herleidbaar vinden omdat het te koppelen valt met andere bronnen. Inderdaad als je de persoon al kent zul je het in tel gegevens en aggregaties kunnen herleiden. Dat is me zelf ook gelukt met de beschikbare open data bronnen.

05-06-2020, 16:31 door Anoniem

Door karma4:

Door Anoniem:

Door karma4:
...
Vergeet niet het AP heeft uitgesproken dat locatiegegevens altijd herleidbaar tot een persoon zijn.

Dat klopt, maar het zal gebruikt zijn in de context van positiebepaling. De GPS coördinaten (zeker i.c.m. tijd) zijn persoonsgegevens. Immers als ik nu naar de actuele plaats (locatiegegeven) waar je bent ga, weet ik wie je bent. Daarmee is het een gegeven dat herleidbaar is naar een persoon.

Echter, dit dashboard geeft aantallen in een veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een geografisch gebied dat zodanig groot is dat je nooit tot een persoon kan herleiden. Je kan stellen dat een geografisch gebied niet hetzelfde is een locatiegegeven. Interessant wordt het als je meerdere gegevens kan correleren. Maar ook die zie ik in dit dashboard nog niet zo snel.

Je hebt daar volledig gelijk in. Ik zie mogelijkheden in een epidemilogisch model met geografische gebieden. De verplaatsing van mensen is daarbij een factor zoals de luchtdruk die bij het weerbericht is.
Het AP heeft echter duidelijk in die eerdere link aangegeven dat ze alles met telgegevens ook persoonlijk herleidbaar vinden omdat het te koppelen valt met andere bronnen. Inderdaad als je de persoon al kent zul je het in tel gegevens en aggregaties kunnen herleiden. Dat is me zelf ook gelukt met de beschikbare open data bronnen.

Het AP heeft helemaal niet aangegeven dat ze alles met telgegevens persoonlijk herleidbaar vinden. Dat is niet wat er staat, ook niet tussen de regels door. Zoveel staat in reacties hierboven ook al. Als je iets niet begrijpt, of het vermogen niet hebt het te begrijpen, is het beter om je niet steeds in de discussie te mengen. Dit levert alleen onnoemelijk veel ruis op en verstoort een waardevolle discussie. Of is dat het doel juist?

05-06-2020, 16:33 door Anoniem

Door karma4:

Door Anoniem: [
Het inhoudelijke hoe en wat is hier allesbepalend. Daarom is het AP het AP en zijn wij maar roeptoeters op het internet. …
Als je vervolgens het AP dan ook nog woorden in de mond gaat leggen en daar dan weer tegen ageert zit je al zo vaak fout dat het kwartje toch weleens gevallen zou moeten zijn.

Waarom je het AP tot de grote vijand verklaard hebt is nog steeds onduidelijk, maar deze fantasieverhalen zijn het probleem evident niet.

Het AP zit onhoudelijk fout met hun strijd dat privacy veel belangrijker is dan volksgezondheid. Ze doen nog wel meer fout.
Ik heb daar zelf last van, ik wens een betere controle op volksgezondheid waarbij de privacy in proportionaliteit gewaarborgd is. Als de superverspreiders gevonden worden voordat ze schade aanrichten is dat beter voor een ieder.
Dat de betreffende personen niet op de brandstapel moeten maar ook voldoende geboden moet worden dat hoort er bij.

De fantasieverhalen van het AP met verwijzen naar chinese toestanden is zo middeleeuws.
Je zit de ontwikkeling en gelijkenis kennelijk niet met het UWV. Een duur kantoor betrekken ter glorie van de top.
https://www.nu.nl/algemeen/166430/de-geus-onderzoekt-vermeend-luxueus-kantoor-uwv-top.html
https://www.security.nl/posting/659808/Kamervragen+over+nieuwe+kantoorpand+Autoriteit+Persoonsgegevens
"recent grondig verbouwde Bentinck Huis" https://www.duprie.nl/du-prie-renoveert-rijksmonument-bentinck-huis-aan-de-lange-voorhout-in-den-haag/

Chinese toestanden? Waar heb je het over? Het lijkt erop dat de al extreem warrige fantasieverhalen steeds warriger worden.

05-06-2020, 18:55 door karma4 - Bijgewerkt: 05-06-2020, 19:01

Door Anoniem: ….Chinese toestanden? Waar heb je het over? Het lijkt erop dat de al extreem warrige fantasieverhalen steeds warriger worden.

Je bent echt niet bij.... https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-temperatuur-meten-mag-niet-zomaar
"Wolfsen: ‘We willen niet over een paar maanden wakker worden in een samenleving met een soort Chinese toestanden, waarin de werkgever voortdurend met je meekijkt en zelfs je zorggegevens kan inzien en daaraan allerlei consequenties kan verbinden." Gewoon besmette werknemers verplicht te laten werken... middeleeuwse toestanden in Nederland.

Door Anoniem:
Het AP heeft helemaal niet aangegeven dat ze alles met telgegevens persoonlijk herleidbaar vinden. Dat is niet wat er staat, ook niet tussen de regels door. Zoveel staat in reacties hierboven ook al. Als je iets niet begrijpt, of het vermogen niet hebt het te begrijpen, is het beter om je niet steeds in de discussie te mengen. Dit levert alleen onnoemelijk veel ruis op en verstoort een waardevolle discussie. Of is dat het doel juist?

Het is wel degelijk wat het AP beweerd heeft en zelfs op hun site gezet is. Omdat het combineren van meerdere bronnen mogelijk tot een enkele persoon kan leiden hebben ze gesteld dat anonimiseren niet mogelijk is,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gebruik-telecomdata-tegen-corona-alleen-met-wet
'Toestemming vragen van alle Nederlanders is in dit geval te omslachtig. En het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is.
Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort.
‘Dat maakt van deze gegevens persoonsgegevens en die mag je niet zomaar delen’, zegt Wolfsen.
"
Het staat er letterlijk waarvan jij zegt dat het nooit gezegd is.

Telgegevens gecumuleerde aantallen het valt allemaal onder persoonsgegevens.

05-06-2020, 19:48 door Anoniem

Door Anoniem:

Door karma4:
...
Vergeet niet het AP heeft uitgesproken dat locatiegegevens altijd herleidbaar tot een persoon zijn.

Dat klopt, maar het zal gebruikt zijn in de context van positiebepaling. De GPS coördinaten (zeker i.c.m. tijd) zijn persoonsgegevens. Immers als ik nu naar de actuele plaats (locatiegegeven) waar je bent ga, weet ik wie je bent. Daarmee is het een gegeven dat herleidbaar is naar een persoon.

Echter, dit dashboard geeft aantallen in een veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een geografisch gebied dat zodanig groot is dat je nooit tot een persoon kan herleiden. Je kan stellen dat een geografisch gebied niet hetzelfde is een locatiegegeven. Interessant wordt het als je meerdere gegevens kan correleren. Maar ook die zie ik in dit dashboard nog niet zo snel.

Het dashboard is natuurlijk de client side van de omgeving waarin verzameling gegevens als set bij elkaar gebracht worden.
Juist een set van verschillende gegevens maakt dat de outliers makkelijker er uit te filteren en te herleiden zijn.
Hierbij maakt het niet uit wat het karakter is van de gegevens, bijvoorbeeld wel/geen positie bepaling of andere gegevens met een ander karakter.
Het feit dat je die verschillende type gegevens uit de hele set filtert maakt dat je per definitie een kleine hoeveelheid residu over houdt waar je makkelijker op kan matchen.
Daarbij maakt het vanaf 4 sets of meer van verschillende soorten gegevens al niet meer uit of je residu bestaat uit 200 of 2.000 personen. Dat maakte in de tijd van voor Excel (zeg maar het Lotus 1-2-3) al niet meer uit en alle bijkomende meta-gegevens maken dat als het residu uit bij meer personen hoort dat zelfs bij 6.000 gegevens al vrijwel kinderspel kan zijn om van 1 tot meerdere personen de identiteit te herleiden. Dat eenmaal geklaard wordt de rest van de personen die als residu eruit vallen ook weer makkelijker ontmaskerd.

Zo interessant en vooral functioneel mogelijk is en was het dus wel degelijk nog steeds om uit sets van geografisch en niet-geografisch gerelateerde gegevens te gaan grasduinen.
Dat was al zo toen bij uitzendingen van toen nog Sonja Barend met een GGD arts aan tafel diverse daarbij aanwezige huisartsen omwille van privacy en hun eigen beroepsuitoefening resoluut hun bezwaren tegen het data-hamsteren uitspraken.
Dat was ook tenminste al zo toen de GGD de gegevens strikt genomen niet meer echt nodig had voor om per se te publiceren voor uitoefening van haar monitoring functie van de volksgezondheid.
Namelijk vanaf medio half april 2020, zo mogelijk daarvoor ook al.
Medio april en mei 2020 schaalden de regering en het OMT ieder afzonderlijk de acuutheid van de dreiging dat het virus vormt voor de bevolking - het gevaar dat de verspreiding van het virus met zich mee zou brengen voor de nationale gezondheid en veiligheid - namelijk zelf al af.

En als het herleiden functioneel mogelijk is dan was en zal het volgens de minister destijds bij instelling van de regelingen AVG en AP eigenlijk altijd betekenen dat hetgeen die inbreuk vormt of gaat vormen niet door kan gaan.
En aangezien het zwaarwegende belang nadrukkelijk van gevaar voor de volksgezondheid in die mate en omvang volstrekt niet meer aan de orde is, vervalt al helemaal elke noodzaak voor de GGD om deze gegevens op deze wijze zo te blijven verwerken.

Je mag je daarbij in alle ernst ook nog afvragen waarom het eerder er ook al niet was.
Ik kan je melden dat het bij toetsing op de privacy beginselsen en rechten niet enkel ging om of iets wel / niet publiekelijk wordt gepubliceerd.
Het "waarom überhaupt gegevens bij elkaar worden gebracht" is namelijk volgens de minister destijds altijd een van de toets-criteria voor de minister die altijd actief en passief moest gaan toezien op de privacy.
"Ook als ze niet direct privacy gevoelig zijn, maar indirect dat wel kunnen zijn. Al is het maar in het uiterste theoretische geval, dan nog gaan we dat niet afdoen als spijkers op laag water zoeken. Ook als er, op zoiets ingewikkelds als op grond van de meritus van wat je wilt regelen, wel aanleiding of noodzaak kan zijn om iets in te voeren. Of dat nou een middel of een regeling is, dat kan dan niet doorgaan."
Daarbij onderkende de minister destijds zelfs ook nog dat als bij toetsing er cirkel-redenaties ontstaan dat er dan niet alsnog iets doorgevoerd mag worden "omdat het argument technisch lastig uitleggen valt".
Dat was volgens de minister 1 van de manieren waarop invulling moest en zal worden gegeven aan de ernst en het belang van hele de materie van privacy en het belang voor de staat dat een burger op de overheid moet kunnen blijven vertrouwen, er dus al helemaal door die privacy waarborgen juist geen grotere afstand tot die overheid moet kunnen ontstaan.
"En je kan zo stelde de minister, ook niet het systeem van de overheid of andere machinaties, tegen het gehele belang van de burger of een deel ervan laten werken."
Zelfs niet als er een andere regering met een andere schnitt op de post van de daarvoor verantwoordelijke minister bekleed is dat niet de bedoeling. Het is dan ook aan de minister om er blijvend op toe te zien dat dat niet gebeurd.

Nou was er voor de corona uitbraak tot en eind mei 2020 dus strikt genomen in Nederland geen dashboard.
Let wel, elke vermijdbare overlijden weegt voor een Nederlandse regering en overheid zeer zwaar.
Ondanks de eerdere covid's was zo'n dashboard voor virusuitbraken evident dus niet belangrijk genoeg.
Ook niet toen tussen november 2019 en 2020 tenminste 2 andere landen in Westelijk Europa al wel lang en breed een rapportage stelsel met zo'n functie hadden.

De cirkel-redenatie die je in de huidige aflopende covid-uitbraak kan zien is bijvoorbeeld dat je nu als minister enerzijds opeens het licht hebt gezien en nu wel zou weten dat er iets nieuws nodig is voor een volgende virus uitbraak.
En dat je vooruitlopend op een volgende virus uitbraak nu vooraf stelt dat er wel noodzaak is om zo'n reportage middel in te stellen dat ten minste indirect inbreekt op de privacy.
Zo'n middel vond de minister voor de corona uitbraak nr. 19, tussen november 2019/januari 2019 en eind februari 2020 duidelijk niet nodig.
Toen na half april 2020 wel aan dat middel werd gewerkt was de urgentie al weg.
Inherent aan het patroon van virus verspreiding speelt namelijk voor groepen mensen altijd de tijdelijkheid EN vergankelijkheid van virus-besmetting risico's.
De risico's namen af, de urgentie was er dus niet meer voor de mensen.
Dat zie je namelijk terug in de cijfers die niet via 1 centraal punt in het dashboard werden verzameld en ontsloten.
Met andere woorden, voor half april 2020 had je nog niet bepaald het licht gezien, nu dan wel, maar botst dit middel met toets-criteria die volgens de minister voortaan onwrikbaar overeind moesten blijven.
De minister mag dit dus niet hanteren als een situatie waar na de geleerde lessen, achteraf gezien de ernst eerst niet maar nu wel helemaal goed werd doorzien.
En dat de volksgezondheid na die geleerde lessen dan wel opeens betekent dat de privacy borgen daarvoor wel omgedraaid of anders gehanteerd moeten kunnen worden.
Het argument van we moeten als overheid wel verbeteringen of veranderingen kunnen doorvoeren gaat zo dus niet meer op.

Aangezien tegelijk uit de handelingen van instelling van de AVG en AP volgt dat de minister altijd zelf ook moet blijven toetsen EN dat een minister bij eventuele cirkel redenaties het verzamelen van de gegevens dus niet door zal gaan moet het eindoordeel van de minister ook worden dat het GGD dashboard voor de toekomst geen functie meer kan hebben.
Ook niet alsnog.

05-06-2020, 19:58 door Anoniem

Een Dashboard zegt niets over de onderliggende databases die daarvoor gebruikt zijn.
Op die databases dient de focus te liggen, alsmede de datastromen. Waar liggen de mogelijke tappunten, en voor wie?

Maar al te vaak is aangetoond dat het juist metadata is die heel veel kunnen zeggen over iets of iemand, en dus nog meer herleidbaar kunnen worden tot een individu.

Men doet hier alsof alles keurig netjes van elkaar gescheiden wordt, maar systemen als SyRI geven al aan dat men neigt naar het koppelen van databases, en eenmaal in handen gegeven is nooit meer ongedaan kunnen maken.
Er is een enorme datahonger, en iedereen en alles zegt het een, maar doet (later) het andere.

En niet alleen vanuit het gezag en grote organisaties, al meermaals is gebleken dat de zware criminaliteit, via mollen, toegang had tot zeer gevoelige informatie.

De Overheid, en aanverwante lobbyende commercieel belanghebbenden, hebben al meermaals aangetoond dat ze niet op hun woord te vertrouwen zijn. LPD, en de vele varianten daarvan, zijn meermaals afgeschoten, en toch grijpt men daarop weer terug, keer op keer op keer. Dat iedere keer weer je hoofd stoten en toch opnieuw blijven proberen, geeft aan dat de belangen dermate groot zijn, dat men bereid is er heel veel geld en moeite tegenaan te gooien, net zolang totdat het ze wel lukt.

Nee dus, dermate grote hoeveelheden aan uiterst gevoelige data verzamelen dient gewikt en gewogen te worden vanuit het scenario dat er meerdere "disgruntled employees" (of simpelweg corrupte en/of gechanteerde functionarissen), op allerlei posities in de talloze datastromen, hun grijpgrage vingers inhaken op manieren die "op papier" nooit werkelijkheid hadden mogen worden (want onder die "papieren werkelijkheid", die vorm van wensdenken, is het wel veilig en verantwoord en wettig).

Punt is, zo werkt de werkelijkheid niet.
Murphy's Law: wat mis kan gaan, zal misgaan.

En misbruik maken van (gelegenheid maakt de dief), valt onder "wat mis kan gaan".
Tenzij het van meet af aan de bedoeling was dat dat exact is wat moet gaan gebeuren.

Dus nee, in security/privacy design ga je uit van de "disgruntled employee", "corrupt government", "greedy third parties", enzovoorts. Borg dat.

05-06-2020, 20:13 door Anoniem

Door karma4: Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

Nee, LET OP AANNAME van Karma4

05-06-2020, 22:44 door Anoniem

Door Anoniem:

Door karma4: Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

Nee, LET OP AANNAME van Karma4

Let wel, als ontoevallig - lees bewust - weet waar daar opgenomen is dan kun je de persoon trouwens OOK herleiden.
Dat kan ook om door hiervoor overige genoemde redenen.
Naast locaties en aantallen zijn overige aspecten elk afzonderlijk ook behulpzaam in het kunnen herleiden, iets dat dus precies in strijd is met de privacy beginselen.

06-06-2020, 00:53 door Anoniem

Door Anoniem:

Door Anoniem:

Door karma4:
...
Vergeet niet het AP heeft uitgesproken dat locatiegegevens altijd herleidbaar tot een persoon zijn.

Dat klopt, maar het zal gebruikt zijn in de context van positiebepaling. De GPS coördinaten (zeker i.c.m. tijd) zijn persoonsgegevens. Immers als ik nu naar de actuele plaats (locatiegegeven) waar je bent ga, weet ik wie je bent. Daarmee is het een gegeven dat herleidbaar is naar een persoon.

Echter, dit dashboard geeft aantallen in een veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een geografisch gebied dat zodanig groot is dat je nooit tot een persoon kan herleiden. Je kan stellen dat een geografisch gebied niet hetzelfde is een locatiegegeven. Interessant wordt het als je meerdere gegevens kan correleren. Maar ook die zie ik in dit dashboard nog niet zo snel.

Het dashboard is natuurlijk de client side van de omgeving waarin verzameling gegevens als set bij elkaar gebracht worden.
Juist een set van verschillende gegevens maakt dat de outliers makkelijker er uit te filteren en te herleiden zijn.
Hierbij maakt het niet uit wat het karakter is van de gegevens, bijvoorbeeld wel/geen positie bepaling of andere gegevens met een ander karakter.
Het feit dat je die verschillende type gegevens uit de hele set filtert maakt dat je per definitie een kleine hoeveelheid residu over houdt waar je makkelijker op kan matchen.
Daarbij maakt het vanaf 4 sets of meer van verschillende soorten gegevens al niet meer uit of je residu bestaat uit 200 of 2.000 personen. Dat maakte in de tijd van voor Excel (zeg maar het Lotus 1-2-3) al niet meer uit en alle bijkomende meta-gegevens maken dat als het residu uit bij meer personen hoort dat zelfs bij 6.000 gegevens al vrijwel kinderspel kan zijn om van 1 tot meerdere personen de identiteit te herleiden. Dat eenmaal geklaard wordt de rest van de personen die als residu eruit vallen ook weer makkelijker ontmaskerd.

Zo interessant en vooral functioneel mogelijk is en was het dus wel degelijk nog steeds om uit sets van geografisch en niet-geografisch gerelateerde gegevens te gaan grasduinen.
Dat was al zo toen bij uitzendingen van toen nog Sonja Barend met een GGD arts aan tafel diverse daarbij aanwezige huisartsen omwille van privacy en hun eigen beroepsuitoefening resoluut hun bezwaren tegen het data-hamsteren uitspraken.
Dat was ook tenminste al zo toen de GGD de gegevens strikt genomen niet meer echt nodig had voor om per se te publiceren voor uitoefening van haar monitoring functie van de volksgezondheid.
Namelijk vanaf medio half april 2020, zo mogelijk daarvoor ook al.
Medio april en mei 2020 schaalden de regering en het OMT ieder afzonderlijk de acuutheid van de dreiging dat het virus vormt voor de bevolking - het gevaar dat de verspreiding van het virus met zich mee zou brengen voor de nationale gezondheid en veiligheid - namelijk zelf al af.

En als het herleiden functioneel mogelijk is dan was en zal het volgens de minister destijds bij instelling van de regelingen AVG en AP eigenlijk altijd betekenen dat hetgeen die inbreuk vormt of gaat vormen niet door kan gaan.
En aangezien het zwaarwegende belang nadrukkelijk van gevaar voor de volksgezondheid in die mate en omvang volstrekt niet meer aan de orde is, vervalt al helemaal elke noodzaak voor de GGD om deze gegevens op deze wijze zo te blijven verwerken.

Je mag je daarbij in alle ernst ook nog afvragen waarom het eerder er ook al niet was.
Ik kan je melden dat het bij toetsing op de privacy beginselsen en rechten niet enkel ging om of iets wel / niet publiekelijk wordt gepubliceerd.
Het "waarom überhaupt gegevens bij elkaar worden gebracht" is namelijk volgens de minister destijds altijd een van de toets-criteria voor de minister die altijd actief en passief moest gaan toezien op de privacy.
"Ook als ze niet direct privacy gevoelig zijn, maar indirect dat wel kunnen zijn. Al is het maar in het uiterste theoretische geval, dan nog gaan we dat niet afdoen als spijkers op laag water zoeken. Ook als er, op zoiets ingewikkelds als op grond van de meritus van wat je wilt regelen, wel aanleiding of noodzaak kan zijn om iets in te voeren. Of dat nou een middel of een regeling is, dat kan dan niet doorgaan."
Daarbij onderkende de minister destijds zelfs ook nog dat als bij toetsing er cirkel-redenaties ontstaan dat er dan niet alsnog iets doorgevoerd mag worden "omdat het argument technisch lastig uitleggen valt".
Dat was volgens de minister 1 van de manieren waarop invulling moest en zal worden gegeven aan de ernst en het belang van hele de materie van privacy en het belang voor de staat dat een burger op de overheid moet kunnen blijven vertrouwen, er dus al helemaal door die privacy waarborgen juist geen grotere afstand tot die overheid moet kunnen ontstaan.
"En je kan zo stelde de minister, ook niet het systeem van de overheid of andere machinaties, tegen het gehele belang van de burger of een deel ervan laten werken."
Zelfs niet als er een andere regering met een andere schnitt op de post van de daarvoor verantwoordelijke minister bekleed is dat niet de bedoeling. Het is dan ook aan de minister om er blijvend op toe te zien dat dat niet gebeurd.

Nou was er voor de corona uitbraak tot en eind mei 2020 dus strikt genomen in Nederland geen dashboard.
Let wel, elke vermijdbare overlijden weegt voor een Nederlandse regering en overheid zeer zwaar.
Ondanks de eerdere covid's was zo'n dashboard voor virusuitbraken evident dus niet belangrijk genoeg.
Ook niet toen tussen november 2019 en 2020 tenminste 2 andere landen in Westelijk Europa al wel lang en breed een rapportage stelsel met zo'n functie hadden.

De cirkel-redenatie die je in de huidige aflopende covid-uitbraak kan zien is bijvoorbeeld dat je nu als minister enerzijds opeens het licht hebt gezien en nu wel zou weten dat er iets nieuws nodig is voor een volgende virus uitbraak.
En dat je vooruitlopend op een volgende virus uitbraak nu vooraf stelt dat er wel noodzaak is om zo'n reportage middel in te stellen dat ten minste indirect inbreekt op de privacy.
Zo'n middel vond de minister voor de corona uitbraak nr. 19, tussen november 2019/januari 2019 en eind februari 2020 duidelijk niet nodig.
Toen na half april 2020 wel aan dat middel werd gewerkt was de urgentie al weg.
Inherent aan het patroon van virus verspreiding speelt namelijk voor groepen mensen altijd de tijdelijkheid EN vergankelijkheid van virus-besmetting risico's.
De risico's namen af, de urgentie was er dus niet meer voor de mensen.
Dat zie je namelijk terug in de cijfers die niet via 1 centraal punt in het dashboard werden verzameld en ontsloten.
Met andere woorden, voor half april 2020 had je nog niet bepaald het licht gezien, nu dan wel, maar botst dit middel met toets-criteria die volgens de minister voortaan onwrikbaar overeind moesten blijven.
De minister mag dit dus niet hanteren als een situatie waar na de geleerde lessen, achteraf gezien de ernst eerst niet maar nu wel helemaal goed werd doorzien.
En dat de volksgezondheid na die geleerde lessen dan wel opeens betekent dat de privacy borgen daarvoor wel omgedraaid of anders gehanteerd moeten kunnen worden.
Het argument van we moeten als overheid wel verbeteringen of veranderingen kunnen doorvoeren gaat zo dus niet meer op.

Aangezien tegelijk uit de handelingen van instelling van de AVG en AP volgt dat de minister altijd zelf ook moet blijven toetsen EN dat een minister bij eventuele cirkel redenaties het verzamelen van de gegevens dus niet door zal gaan moet het eindoordeel van de minister ook worden dat het GGD dashboard voor de toekomst geen functie meer kan hebben.
Ook niet alsnog.

Probeer het eens samen te vatten. Veel tekst is op zichzelf niet noodzakelijk een probleem, maar veel tekst die weinig zegt wel.

06-06-2020, 00:56 door Anoniem

Door karma4:

Door Anoniem: ….Chinese toestanden? Waar heb je het over? Het lijkt erop dat de al extreem warrige fantasieverhalen steeds warriger worden.

Je bent echt niet bij.... https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-temperatuur-meten-mag-niet-zomaar
"Wolfsen: ‘We willen niet over een paar maanden wakker worden in een samenleving met een soort Chinese toestanden, waarin de werkgever voortdurend met je meekijkt en zelfs je zorggegevens kan inzien en daaraan allerlei consequenties kan verbinden." Gewoon besmette werknemers verplicht te laten werken... middeleeuwse toestanden in Nederland.

Door Anoniem:
Het AP heeft helemaal niet aangegeven dat ze alles met telgegevens persoonlijk herleidbaar vinden. Dat is niet wat er staat, ook niet tussen de regels door. Zoveel staat in reacties hierboven ook al. Als je iets niet begrijpt, of het vermogen niet hebt het te begrijpen, is het beter om je niet steeds in de discussie te mengen. Dit levert alleen onnoemelijk veel ruis op en verstoort een waardevolle discussie. Of is dat het doel juist?

Het is wel degelijk wat het AP beweerd heeft en zelfs op hun site gezet is. Omdat het combineren van meerdere bronnen mogelijk tot een enkele persoon kan leiden hebben ze gesteld dat anonimiseren niet mogelijk is,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gebruik-telecomdata-tegen-corona-alleen-met-wet
'Toestemming vragen van alle Nederlanders is in dit geval te omslachtig. En het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is.
Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort.
‘Dat maakt van deze gegevens persoonsgegevens en die mag je niet zomaar delen’, zegt Wolfsen.
"
Het staat er letterlijk waarvan jij zegt dat het nooit gezegd is.

Telgegevens gecumuleerde aantallen het valt allemaal onder persoonsgegevens.

Het is je al bij herhaling uitgespeld hoe dit over twee verschillende zaken gaat. Maar wie houd ik voor de gek? Je wordt steeds dezelfde basale zaken uitgelegd en onder het volgende of zelfs hetzelfde artikel begint het gewoon weer opnieuw, met dezelfde non-argumenten die keer op keer op keer van tafel worden geveegd. Ik houd het dus maar gewoon op dat je het beste even terug kan lezen. Dat heeft hetzelfde resultaat en bespaart weer wat tijd.

06-06-2020, 08:02 door Anoniem

Door karma4: Het is wel degelijk wat het AP beweerd heeft en zelfs op hun site gezet is. Omdat het combineren van meerdere bronnen mogelijk tot een enkele persoon kan leiden hebben ze gesteld dat anonimiseren niet mogelijk is,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gebruik-telecomdata-tegen-corona-alleen-met-wet
'Toestemming vragen van alle Nederlanders is in dit geval te omslachtig. En het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is.
Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort.
‘Dat maakt van deze gegevens persoonsgegevens en die mag je niet zomaar delen’, zegt Wolfsen.
"
Het staat er letterlijk waarvan jij zegt dat het nooit gezegd is.

Alleen licht je dat citaat uit zijn context. "Dit soort gegevens" slaat hier op de telecomgegevens die RIVM wil gebruiken, en die verschillen van wat op het corona-dashboard staat (daar kom ik zo op terug). Onderaan de pagina waaraan je refereert wordt naar drie bronnen verwezen die er meer over vertellen:

• De eerste link is naar de opinie van WP29 (de gezamenlijke privacywaakhonden van voor de AVG, de voorloper van EDPB) waarin onder meer staat dat het indirect identificeren waar ook de AVG het over heeft gaat over het combineren van gegevens met andere data en over samenwerking daarbij met derde partijen.
• De tweede link is naar een onderzoek dat laat zien dat men uit geaggregeerde gegevens per half uur per zendmast 73-91% van de individuele trajecten kan reconstrueren.
• De derde link is naar een onderzoek dat laat zien dat 95% van de GPS-sporen langs zendmasten uniek te identificeren zijn op basis van slechts 4 "spatio-temporal points", en dat het grover maken van de resolutie van de gegevens slechts weinig anonimiteit toevoegt.

Dus vanuit geaggregeerde telecomdata per zendmast (maar ook grover) kan je terugkomen tot individuele sporen en in combinatie met andere data en andere partijen kan je daar individuen aan koppelen.

Deze discussie begon met jouw eerste reactie op deze pagina:

Door karma4: Dat niet herleidbaar tot personen, daar zal het AP niet mee eens zijn. Locaties en aantallen worden opgenomen.
Als je toevallig weet wier daar opgenomen is dan kun je de persoon herleiden. Let op: Redenering van het AP.

Jij legt AP de woorden in de mond dat op basis van het bovenstaande ook de dashboardgegevens herleidbaar zijn tot personen. Alleen gaat AP er duidelijk een paar slagjes intelligenter mee om dan jij.

Inderdaad is er in beide gevallen sprake van locaties en aantallen. Je vergeet nog tijd te noemen, het dashboard geeft de stand op een bepaald tijdstip weer en toont grafieken met het verloop over de tijd. Maar er is een wezenlijk verschil tussen de twee datasets:

• De telecomgegevens zijn gebaseerd op de actuele locaties van een vrijwel constante groep individuen.
• De dashboardgegevens zijn gebaseerd op eigenschappen van steeds andere individuen (namelijk de groep die per dag positief getest is en de groep die per dag in het ziekenhuis is opgenomen).

Uit de eerste verzameling totalen zijn trajecten te reconstrueren die indirect weer naar individuen herleidbaar zijn. Uit de tweede verzameling kan dat niet omdat de tellingen per definitie steeds over andere mensen gaan.

Dat is een wezenlijk verschil, maar kennelijk ben jij ondanks de achtergrond in business intelligence en big data die je regelmatig hebt genoemd niet intelligent genoeg om te begrijpen dat dat verschil er is en wat de implicaties daarvan zijn. Zonder dat begripsniveau mis je natuurlijk waar AP het eigenlijk over heeft en dan kan je moeilijk anders dan ernstig misinterpreteren wat ze eigenlijk melden.

Zoals een andere Anoniem hierboven al schreef:

Als je iets niet begrijpt, of het vermogen niet hebt het te begrijpen, is het beter om je niet steeds in de discussie te mengen.

Dat lijkt me een uitstekend advies.

06-06-2020, 08:54 door karma4

Door Anoniem:
Het is je al bij herhaling uitgespeld hoe dit over twee verschillende zaken gaat. Maar wie houd ik voor de gek? Je wordt steeds dezelfde basale zaken uitgelegd en onder het volgende of zelfs hetzelfde artikel begint het gewoon weer opnieuw, met dezelfde non-argumenten die keer op keer op keer van tafel worden geveegd. Ik houd het dus maar gewoon op dat je het beste even terug kan lezen. Dat heeft hetzelfde resultaat en bespaart weer wat tijd.

Je krijgt de links en de tekst. Ik begrijp dat het niet is wat je gegeven / waarheid wilt. Het veranderd niets aan de situatie.
Het veranderen van de waarheid naar iets nieuws, andere woorden, is newspeak. He is terug te lezen in 1984.

06-06-2020, 14:44 door souplost - Bijgewerkt: 06-06-2020, 14:50

[Verwijderd door moderator]

06-06-2020, 15:01 door karma4

[Verwijderd door moderator]

06-06-2020, 15:25 door souplost

[Verwijderd door moderator]

06-06-2020, 18:07 door Anoniem

Door Anoniem: Een Dashboard zegt niets over de onderliggende databases die daarvoor gebruikt zijn.
Op die databases dient de focus te liggen, alsmede de datastromen. Waar liggen de mogelijke tappunten, en voor wie?

Maar al te vaak is aangetoond dat het juist metadata is die heel veel kunnen zeggen over iets of iemand, en dus nog meer herleidbaar kunnen worden tot een individu.

Men doet hier alsof alles keurig netjes van elkaar gescheiden wordt, maar systemen als SyRI geven al aan dat men neigt naar het koppelen van databases, en eenmaal in handen gegeven is nooit meer ongedaan kunnen maken.
Er is een enorme datahonger, en iedereen en alles zegt het een, maar doet (later) het andere.

En niet alleen vanuit het gezag en grote organisaties, al meermaals is gebleken dat de zware criminaliteit, via mollen, toegang had tot zeer gevoelige informatie.

De Overheid, en aanverwante lobbyende commercieel belanghebbenden, hebben al meermaals aangetoond dat ze niet op hun woord te vertrouwen zijn. LPD, en de vele varianten daarvan, zijn meermaals afgeschoten, en toch grijpt men daarop weer terug, keer op keer op keer. Dat iedere keer weer je hoofd stoten en toch opnieuw blijven proberen, geeft aan dat de belangen dermate groot zijn, dat men bereid is er heel veel geld en moeite tegenaan te gooien, net zolang totdat het ze wel lukt.

Nee dus, dermate grote hoeveelheden aan uiterst gevoelige data verzamelen dient gewikt en gewogen te worden vanuit het scenario dat er meerdere "disgruntled employees" (of simpelweg corrupte en/of gechanteerde functionarissen), op allerlei posities in de talloze datastromen, hun grijpgrage vingers inhaken op manieren die "op papier" nooit werkelijkheid hadden mogen worden (want onder die "papieren werkelijkheid", die vorm van wensdenken, is het wel veilig en verantwoord en wettig).

Punt is, zo werkt de werkelijkheid niet.
Murphy's Law: wat mis kan gaan, zal misgaan.

En misbruik maken van (gelegenheid maakt de dief), valt onder "wat mis kan gaan".
Tenzij het van meet af aan de bedoeling was dat dat exact is wat moet gaan gebeuren.

Dus nee, in security/privacy design ga je uit van de "disgruntled employee", "corrupt government", "greedy third parties", enzovoorts. Borg dat.

Staat ergens waar de data vandaan komt? En aan welke beveiligseisen de website voldoet?

06-06-2020, 18:10 door Anoniem

Door Anoniem:

Door Anoniem: Een Dashboard zegt niets over de onderliggende databases die daarvoor gebruikt zijn.
Op die databases dient de focus te liggen, alsmede de datastromen. Waar liggen de mogelijke tappunten, en voor wie?

Maar al te vaak is aangetoond dat het juist metadata is die heel veel kunnen zeggen over iets of iemand, en dus nog meer herleidbaar kunnen worden tot een individu.

Men doet hier alsof alles keurig netjes van elkaar gescheiden wordt, maar systemen als SyRI geven al aan dat men neigt naar het koppelen van databases, en eenmaal in handen gegeven is nooit meer ongedaan kunnen maken.
Er is een enorme datahonger, en iedereen en alles zegt het een, maar doet (later) het andere.

En niet alleen vanuit het gezag en grote organisaties, al meermaals is gebleken dat de zware criminaliteit, via mollen, toegang had tot zeer gevoelige informatie.

De Overheid, en aanverwante lobbyende commercieel belanghebbenden, hebben al meermaals aangetoond dat ze niet op hun woord te vertrouwen zijn. LPD, en de vele varianten daarvan, zijn meermaals afgeschoten, en toch grijpt men daarop weer terug, keer op keer op keer. Dat iedere keer weer je hoofd stoten en toch opnieuw blijven proberen, geeft aan dat de belangen dermate groot zijn, dat men bereid is er heel veel geld en moeite tegenaan te gooien, net zolang totdat het ze wel lukt.

Nee dus, dermate grote hoeveelheden aan uiterst gevoelige data verzamelen dient gewikt en gewogen te worden vanuit het scenario dat er meerdere "disgruntled employees" (of simpelweg corrupte en/of gechanteerde functionarissen), op allerlei posities in de talloze datastromen, hun grijpgrage vingers inhaken op manieren die "op papier" nooit werkelijkheid hadden mogen worden (want onder die "papieren werkelijkheid", die vorm van wensdenken, is het wel veilig en verantwoord en wettig).

Punt is, zo werkt de werkelijkheid niet.
Murphy's Law: wat mis kan gaan, zal misgaan.

En misbruik maken van (gelegenheid maakt de dief), valt onder "wat mis kan gaan".
Tenzij het van meet af aan de bedoeling was dat dat exact is wat moet gaan gebeuren.

Dus nee, in security/privacy design ga je uit van de "disgruntled employee", "corrupt government", "greedy third parties", enzovoorts. Borg dat.

Staat ergens waar de data vandaan komt? En aan welke beveiligseisen de website voldoet?

Ik heb er een hard hoofd in, zie ook

https://www.security.nl/posting/659951

06-06-2020, 18:48 door Anoniem

Door Anoniem: Sorry hoor, maar waarom nou een corona dashboard?

Maak dat ding universeel inzetbaar zodat dit ook voor toekomstige epidemieën gebruikt kan worden.

Het begint al met de naam...

Trek het even breder en universeler inzetbaar.

Ik hoop dat ze in de onderliggende techniek daar aan gedacht hebben. Want nu zie ik het b.v. gekoppeld aan een subdomein en ik hoop niet dat ze dan per epidemie weer het wiel moeten uitvinden en weer 3 maanden achterlopen en 5000 doden (oversterfte was natuurlijk minder).

In principe een goed initiatief maar valt en staat met de ingevoerde gegevens en de wijze waarop grafieken ad hand van die data wordt weergegeven.

Want grafiek maskering kan iedereen en informatie is dat gene wat de mens ontleend aan gegevens.

En ik hoop dat het ddos proof is etc... en niet weer bezuinigd op de kosten.

Want ik kan me iets recentelijk herinneren over overbelaste websites.

Ik wil het best ff controleren maar dan staat er direct een ERT team op de stoep. nu of later.

Succes!

Ik heb er in ieder geval een hard hoofd in want vele websites van de overheid worden echt slecht onderhouden.

En hij is dus lek lol. Het kwam uit.

07-06-2020, 17:11 door Anoniem

Door Anoniem:

Door Anoniem:

Door Anoniem: Een Dashboard zegt niets over de onderliggende databases die daarvoor gebruikt zijn.
Op die databases dient de focus te liggen, alsmede de datastromen. Waar liggen de mogelijke tappunten, en voor wie?
[...]

Staat ergens waar de data vandaan komt? En aan welke beveiligseisen de website voldoet?

Ik heb er een hard hoofd in, zie ook [...]

Mensen, hadden jullie dit al gezien?
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://www.stichting-nice.nl/
Cijfers over Corona worden al maandenlang verzameld en al maandenlang gepubliceerd. En vergeet niet de wekelijkse presentaties van Van Dissel aan de tweede kamer, die zijn ook allemaal publiek beschikbaar, en dat zijn ze al maanden. Wat hier gebeurt is vooral een andere vorm

En ook derden voelden zich al geruime tijd geroepen om publieke gegevens anders aan te bieden:
https://lekkercryptisch.nl/corona/kaart
https://github.com/J535D165/CoronaWatchNL

Als je naar de grafieken van het RIVM kijkt dan zie je dat gegevens die sinds de vorige dag zijn toegevoegd in een andere kleur worden weergegeven. Nu is het rustig, maar toen het nog hard ging kon je zien dat er soms tot meer dan een maand terug bevestigde besmettingen en doden werden toegevoegd die pas laat waren doorgegeven. Bij de IC-cijfers van de stichting NICE zie je dat ze de laatste paar dagen in een andere kleur weergeven omdat nog niet alle getallen binnen zijn.

Die vertragingen zijn een indicatie dat het hier niet om live koppelingen naar databases met actuele persoonsgegevens gaat maar dat er ouderwets tellingen worden doorgegeven tussen instanties. Dat er in dat hele traject dingen mis kunnen gaan is natuurlijk zo, maar sta er wel even bij stil dat die datastromen er de hele tijd al zijn, dat iedereen die cijfers en grafieken op de genoemde sites, in kranten of op tv heeft gezien al lang had kunnen beseffen dat er tellingen vanuit het hele land bij elkaar gebracht moeten worden om die cijfers te hebben.

En nu ze op een "dashboard" gepubliceerd worden gaan jullie je opeens zorgen maken? Het is niet meer dan een andere weergave van gegevens die al lang verzameld en gepubliceerd werden.

Door Anoniem: En hij is dus lek lol. Het kwam uit.

Nee, dat is een andere website, een waar wél individuele gegevens verwerkt worden.

07-06-2020, 23:39 door Anoniem

Door karma4:

Door Anoniem:
Het is je al bij herhaling uitgespeld hoe dit over twee verschillende zaken gaat. Maar wie houd ik voor de gek? Je wordt steeds dezelfde basale zaken uitgelegd en onder het volgende of zelfs hetzelfde artikel begint het gewoon weer opnieuw, met dezelfde non-argumenten die keer op keer op keer van tafel worden geveegd. Ik houd het dus maar gewoon op dat je het beste even terug kan lezen. Dat heeft hetzelfde resultaat en bespaart weer wat tijd.

Je krijgt de links en de tekst. Ik begrijp dat het niet is wat je gegeven / waarheid wilt. Het veranderd niets aan de situatie.
Het veranderen van de waarheid naar iets nieuws, andere woorden, is newspeak. He is terug te lezen in 1984.

De links en de tekst zeggen leiden domweg niet naar de conclusie die jij eraan verbindt. Ondanks tal van deelnemers aan deze draad ben jij toch de enige die dat zo ziet.

Grappig hoe snel je je van de 1984-retoriek bent gaan bedienen toen mensen begonnen op te merken hoe je eindeloze gedraai en verhaspeling erg aan dit boek doen denken. De aanval is de beste verdediging, niet? Als een wisselende en significante groep personen verschillende zaken op één manier zien en jij steeds anders, dan moeten we op een gegeven moment toch voorzichtige conclusies gaan trekken over wie het bij het juiste eind heeft.

08-06-2020, 12:56 door Anoniem

Als het op de wijze en betrouwbaarheid van data acquisitie aan komt, is het idee amper de babyluiers ontgroeid. Dan is de zorg omtrent privacy issues nog wel het minste probleem om je zorgen over te maken, want het echt grote probleem is, is dat de huidige opzet van het dashboard achter de feiten aan loopt, zo geven deskundigen aan.

‘Allerlei belangrijke vragen over het coronavirus zijn nu nog onbeantwoord’
interview met epidemioloog prof. dr. Hans Heesterbeek, uni Utrecht
door Jop de Vrieze, 20 mei 2020

https://jopdevrieze.nl/allerlei-belangrijke-vragen-over-het-coronavirus-zijn-nu-nog-onbeantwoord/

Het doel en nut van de huidige opzet van het dashboard staat inmiddels ook bij deze statisticus inhoudelijk ter discussie:

"Ik ben al mijn hele werkzame leven bezig met data-analyse. Als je dat goed doet kan je cijfers laten spreken. Maar dan moet je het wel goed doen, want anders hoor je alleen maar onduidelijk gebrabbel. Wat de GGD (en RIVM) op dat data-vlak doet, is werkelijk te gênant voor woorden."

'Met een blinddoek op en watten in de oren wordt beleid gemaakt'
door Maurice de Hond, 8 juni 2020

https://www.maurice.nl/2020/06/08/anonieme-melding-uit-een-ziekenhuis/

08-06-2020, 19:19 door karma4 - Bijgewerkt: 08-06-2020, 19:20

Door Anoniem: ....
Grappig hoe snel je je van de 1984-retoriek bent gaan bedienen toen mensen begonnen op te merken hoe je eindeloze gedraai en verhaspeling erg aan dit boek doen denken. De aanval is de beste verdediging, niet? Als een wisselende en significante groep personen verschillende zaken op één manier zien en jij steeds anders, dan moeten we op een gegeven moment toch voorzichtige conclusies gaan trekken over wie het bij het juiste eind heeft.

Het eindeloze gedraai dat "privacy" ofwel niemand mag wat van je weten een ernstig sociaal probleem is kun je ontkennen het veranderd de wasrheid niet.
Geef nu eens toe dat het AP beweerd heeft dat lokatiedata altijd herleidbaar zou zijn tot personen ook al zijn het telgegevens in grote groepen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/anonimiteit_en_geaggregeerde_telecomdata.pdf

08-06-2020, 20:51 door Anoniem

Door karma4: Geef nu eens toe dat het AP beweerd heeft dat lokatiedata altijd herleidbaar zou zijn tot personen ook al zijn het telgegevens in grote groepen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/anonimiteit_en_geaggregeerde_telecomdata.pdf

Dat gaat specifiek over geaggregeerde telecomdata, omdat die met kennis over hoe bewegingspatronen van mensen eruit zien te combineren is waardoor met wiskundige technieken individuele verplaatsingen te reconstrueren zijn.

Bij het coronadashboard, het onderwerp van deze pagina, bestaan de regionale gegevens uit dagelijkse aantallen nieuwe ziekenhuisopnames en dagelijkse aantallen positief geteste mensen. Dat zijn elke dag andere mensen die geteld worden, waardoor de dagelijkse verschillen die in die tellingen optreden niets over verplaatsingen van individuele mensen kunnen zeggen.

Geef jij nou eens toe dat dat verschil bestaat en dat AP's uitspraak daardoor helemaal geen betrekking heeft over de gegevens die het coronadashboard toont en dat jij hier de plank misslaat.

09-06-2020, 12:20 door Anoniem

Door karma4:

Door Anoniem: ....
Grappig hoe snel je je van de 1984-retoriek bent gaan bedienen toen mensen begonnen op te merken hoe je eindeloze gedraai en verhaspeling erg aan dit boek doen denken. De aanval is de beste verdediging, niet? Als een wisselende en significante groep personen verschillende zaken op één manier zien en jij steeds anders, dan moeten we op een gegeven moment toch voorzichtige conclusies gaan trekken over wie het bij het juiste eind heeft.

Het eindeloze gedraai dat "privacy" ofwel niemand mag wat van je weten een ernstig sociaal probleem is kun je ontkennen het veranderd de wasrheid niet.
Geef nu eens toe dat het AP beweerd heeft dat lokatiedata altijd herleidbaar zou zijn tot personen ook al zijn het telgegevens in grote groepen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/anonimiteit_en_geaggregeerde_telecomdata.pdf

Het AP heeft over telecom-gegevens inderdaad iets in die trant gezegd. Niet over Corona-gegevens die van heel andere aard zijn. Het wordt tijd dat je dat zelf erkent en daarmee dat het AP met het één dus helemaal niet het ander heeft beweerd. Rechtlijnig blijven beweren dat een uitspraak op één vlak direct en allesomvattende consequenties heeft voor een andere kwestie ten dienste van één of andere persoonlijke vete jegens het AP heeft geen zin. Daar trapt niemand in.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 12/01/2024

Views: 6050

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.