Läkemedel vid pollenallergi (2023)

Läkemedel utifrån diagnos

Du som har pollenallergi kan behöva få behandling. Det går inte att stoppa kroppens allergiska reaktioner mot pollen helt och hållet, men läkemedel kan dämpa besvären.

Genom att använda läkemedel brukar det gå att leva som vanligt och vistas utomhus trots att det finns pollen i luften.

Läkemedel som används vid pollenallergi

Här är några exempel på olika typer av läkemedel som används vid pollenallergi:

 • antihistaminer
 • kortison för näsan
 • kromoner
 • kortisontabletter eller kortison i spruta
 • allergen immunterapi AIT, som också kallas allergenspecifik immunterapi, ASIT.

Medicinera när pollen finns i luften

Du som brukar ha besvär av pollenallergi kan ta läkemedel under den period som pollen finns i luften. I Sverige varierar tiden för pollenspridning beroende på var i landet du är.

 • Börja ta läkemedel ungefär när löven slår ut om du har besvär av björk eller andra lövträd.
 • Börja ta läkemedel i början av juni om du har besvär av gräspollen.
 • Börja ta läkemedel från slutet av juli om du har besvär av gråbopollen.

Följ gärna pollenrapportennär du planerar medicineringen, speciellt om du reser mellan olika delar av landet.

Vilka läkemedel används?

De flesta med pollenallergi får i första hand behandling med antihistamintabletter att ta mer eller mindre regelbundet.Nysningar och nästäppa kan ofta dämpas av nässprej. Kliande och svullna ögon går att behandla med ögondroppar. Hostar du och har andningsbesvär med pipande andning är det kanske astmabehandling som behövs.

Ofta kan du ha flera besvär i olika delar av kroppen. Då kan du behöva till exempel antihistamintabletter, nässprej och ögondroppar samtidigt.

Undvik avsvällande sprejer som används mot nästäppa vid förkylning. De hjälper inte mot allergiska näsbesvär. De kan istället förvärra symtomen om de används längre tid än rekommenderat.

Ibland kan det hjälpa att bara skölja och rensa näsan från pollen och andra irriterande ämnen. Så här gör du egen koksaltlösning: Blanda ett kryddmått (= 1 milliliter) salt i 1 deciliter ljummet vatten.

Du kan också köpa färdig koksaltlösning eller koksaltsprej på apotek. Du kan även pröva mjukgörande nässprej med sesamolja om näsan känns torr och irriterad.

Vilka läkemedel ska jag välja?

Vilken allergibehandling som passar bäst är olika från person till person och du kan behöva pröva dig fram.

Du som har lätta eller måttliga besvär

Den behandling som oftast är bäst att börja med är antihistaminer i tablettform som inte gör dig trött. Det kan vara tabletter som innehåller till exempel loratadin eller desloratadin. De brukar hjälpa inom en timme och är effektiva mot ögonbesvär, men hjälper även bra mot nysningar och rinnsnuva. Nässprej med kortison är ofta effektivt och kan vara bra om du har mycket nästäppa. Det finns också sprej med antihistamin och kombinationspreparat med både antihistamin och kortison.

Antihistamin i form av ögondroppar är ett bra alternativ om du mest har besvär från ögonen.

Ögondroppar som innehåller kromoner kan vara ett alternativ, men då är det bra om du börjar behandlingen några dagar innan du får besvär för att läkemedlet ska hinna verka.

Du kan behöva kombinera flera olika läkemedel. En vanlig kombination är antihistamintabletter och nässprej med kortison.

Du som har svåra besvär

Vid svårare besvär är det viktigt att du använder läkemedel regelbundet.

Om du trots all medicinering får mycket svåra besvär kan du ibland få en kort kur med kortisontabletter på några dagar. Det är något du vid behov kan diskutera med din läkare. Du kan ibland få en spruta med kortison som ger effekt under en längre tid. Det är oftast vuxna som får den behandlingen.

Du som har astmabesvär behöver även läkemedel mot astma.

Allergivaccineringsom också kallas allergenspecifik immunterapi, ASIT, kan vara ett alternativ om du regelbundet använder tabletter, nässprej och ögondroppar men ändå har svåra besvär.

Detta är en förebyggande behandling som måste startas i god tid innan pollensäsongen. Prata med en läkare och diskutera allergivaccinering om du har svåra besvär eller ökade besvär med astma under pollensäsongen.

Barn som är allergiska

De allra yngsta barnen har sällan besvär av pollenallergi men problemet ökar med åldern. Det finns receptfria allergiläkemedel även för barn. De vanligaste antihistaminerna finns i flytande form och kan oftast användas även i låga åldrar.

Det varierar från vilken ålder som de olika läkemedlen kan användas. Vissa ögondroppar kan ges till riktigt små barn om det behövs. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen angivna på förpackningen. Behöver du hjälp med att välja allergiläkemedel till barn kan du kontakta en läkare eller fråga på ett apotek.

(Video) Pollenallergi

Du som är gravid eller ammar

Under graviditeten är det vanligt att bli mer täppt i näsan, eftersom slemhinnorna i kroppen svullnar. Kontakta en barnmorska eller läkare om du inte har haft problem med pollenallergi tidigare. Du kan då diskutera om symtomen beror på pollen eller på graviditeten.

Nässprejer mot allergi

Du som är gravid eller ammar kan använda receptfri nässprej som innehåller levokabastin.

(Video) 【薬剤師解説!】1日1回タイプでオススメの花粉症市販薬は? #shorts

Ögondroppar mot allergi

Du som har besvär från ögonen kan använda receptfria ögondroppar mot allergi som innehåller de verksamma ämnena natriumkromoglikat eller levokabastin.

Tabletter mot allergi

Erfarenheten visar att du kan använda antihistamintabletter som innehåller loratadin eller cetirizin när du är gravid eller när du ammar.

I bipacksedlarna rekommenderas inte användning under graviditet och amning på grund av begränsad kunskap. Men numera har loratadin och cetirizin använts av ett stort antal gravida och ammande kvinnor och inget tyder på att läkemedlet skulle skada barnet. Rådgör med läkare eller barnmorska om du känner dig osäker.

Antihistaminer

Histamin är ett ämne som finns i kroppens vävnader. När du är allergisk känner kroppen igen pollen som fastnar i ögonen eller näsan, och släpper ut histamin från så kallade mastceller i slemhinnorna. Histaminet gör att en allergisk reaktionstartar och du får besvär som klåda och svullnad i näsan och ögonen.

Antihistaminer gör att besvären som du får av histaminet minskar. Det brukar räcka med att använda receptfria antihistamintabletter om du har lätta allergiska besvär.

Läkemedlet gör att du snabbt känner dig bättre. För många kan det räcka med några få doser, andra kan behöva ta läkemedlet varje dag under en större del av pollensäsongen för att vara utan besvär. Antihistaminer finns som tabletter, nässprej, ögondroppar och i flytande form.

Antihistamintabletter fungerar ofta bra mot klåda och rinnsnuva, men betydligt sämre mot nästäppa. Läkemedlen hjälper även om du tar dem en längre period.

Biverkningar

Antihistaminer brukar ge få och lindriga biverkningar. Nässprej och ögondroppar med antihistaminer kan irritera slemhinnorna i näsan eller i ögonen när du tar läkemedlet.Nässprej med kortison kan orsaka näsblod.

Trötthet, muntorrhet och huvudvärk är angivna som biverkningar vid användning av antihistaminer. Men trötthet är inte ett stort problem med de antihistaminer som oftast används.

Det är också svårt att skilja ut den trötthet som orsakas av allergi och vad som eventuellt orsakas av behandlingen.

För att slippa eller minska biverkningar kan du pröva att byta till ett annat läkemedel med antihistamin.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Du kan behöva fler läkemedel om du har en kraftig allergi och antihistamin inte lindrar besvären. Du kan också ha en vanlig förkylning som läkemedlet inte hjälper mot. Kontakta en läkare eller fråga på ett apotek om du känner dig osäker.

Antihistaminer harflera användningsområden

Vissa antihistaminer kan också användas om du har klåda av till exempel nässelutslag, eksem eller vattkoppor.

Antihistaminer kan lindra kraftiga reaktioner på insektsbett. Vissa antihistaminer kan du också få mot åksjuka, illamående när du är gravid eller om du har sömnstörningar. Antihistaminer kan ibland också lindra oro, ångest och svår yrsel.

Upp till 70 procent av alla som är allergiska mot björkpollen är även överkänsliga mot annat, till exempel äpplen och nötter. Det kallas korsallergi. För att lindra symtomen, som ofta är svullna läppar och klåda i munnen, kan du pröva att ta en antihistamintablett.

Exempel på antihistaminer som används vid pollenallergi

 • Aerius
 • Allegra
 • Altifex
 • Caredin
 • Cetimax
 • Cetirizin
 • Clarityn
 • Dasselta
 • Desloratadin
 • Ebastin
 • Emadine
 • Fexofenadin
 • Flynise
 • Kestine
 • Livostin
 • Loratadin
 • Nefoxef
 • Opatanol
 • Tavegyl
 • Telfast
 • Vialerg
 • Zaditen
 • Zyrlex.

Kortison för näsan

För att dämpa den allergiska inflammationen i näsans slemhinna kan du använda nässprej eller näspulver med kortison. Det gör att du får mindre besvär av rinnsnuva, nysningar, klåda och svullnader som ger nästäppa. Nässprej med kortison brukar fungera särskilt bra mot just nästäppa.

Det tar några dagar innan kortisonsprej ger full effekt. Du bör ta läkemedlet varje dag en längre period, helst hela pollensäsongen, för att den ska hjälpa så bra som möjligt.

Kortison för användning i näsan finns också i form av pulver och kan tas med hjälp av en så kallad Turbuhaler, ett hjälpmedel som läkemedlet är förpackat i.

Biverkningar

Kortison som du tar i näsan ger få biverkningar. Om du använder läkemedlet under en längre tid kan du ibland bli lite irriterad i näsan och få näsblod. Det har delvis att göra med hur du tar läkemedlet. För att undvika irritation i näsan ska sprejen riktas mot den yttre näsväggen och inte mot mellanväggen, där du är mer känslig och lättare blöder.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Behandling med kortison i näsan räcker inte alltid. Det kan bero på att du har mycket svåra besvär av allergin. Då kan det vara bra att pröva att kombinera kortison med andra läkemedel. Det kan också bero på att besvären inte orsakas av allergi utan till exempel av en infektion. Du kan kontakta en läkare för att få råd om allergiläkemedel inte hjälper.

Läkemedlet har flera användningsområden

Du kan ha täppt näsa och ha snuva och nysningar året runt utan att du har konstaterad allergi. Det kan det bero på överkänsliga slemhinnor, så kallad perenn icke allergisk rinit. Då kan du använda kortison för näsan.

Kortison kan även fungera bra om du har besvär på grund av polyper i näsan.

Exempel på kortison för näsan som används vid pollenallergi

 • Aphiahsone
 • Avamys
 • Desonix
 • Dymista, som även innehåller en antihistamin
 • Flutide Nasal
 • Flutikason
 • Livicort
 • Momenex
 • Mometason
 • Mommox
 • Nasacort
 • Nasonex
 • Orimox
 • Otrason
 • Rinason
 • Rhinocort Aqua.
(Video) Behandlingar vid pollenallergi

Kromoner

Det är inte klarlagt hur kromoner fungerar, men förmodligen hindrar läkemedlen så kallade mastceller i blodet från att sätta igång en allergisk reaktion. Kromoner används förebyggande i form av ögondroppar mot allergi och andra överkänslighetsreaktioner. Läkemedlet verkar ganska snabbt men du behöver ta läkemedel varje dag under hela pollenperioden för att den ska hjälpa.Du får bäst resultat om du börjar använda kromoner en tid innan pollensäsongen.

Att tänka på när du använder kromoner

Du kan använda kromoner när du är gravid och ammar.

När det gäller barn finns ofta anvisningar om åldersgränser på läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker.

Biverkningar

I början av behandlingen kan en del till exempel bli lite irriterade i ögonen.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Ofta räcker det inte med kromoner för att slippa besvär av pollenallergi. Då kan du behöva byta till eller kombinera med andra läkemedel, till exempel antihistaminer.

Exempel på kromoner som används vid pollenallergi

 • Allgil
 • Lecrolyn
 • Lomudal
 • Natriumkromoglikat.

Kortisontabletter och kortisonsprutor

Du kan fortfarande ha mycket besvär, trots att du får behandling med antihistamin, kortison för näsan och kanske ögondroppar med antihistaminer eller kromoner. Då kan du få kortisontabletter som verkar i hela kroppen. Kortison dämpar inflammationen så att vävnaden i slemhinnan kan läka. En behandling med kortisontabletter är ofta effektiv mot de allergiska besvären.

Kortison i spruta verkar också i hela kroppen men används allt mindre, eftersom det kan ge mer biverkningar. Dessutom sitter effekten i onödigt lång tid.

(Video) Pollenallergi

Du kan ta kortisontabletter på morgonen några dagar i rad.

Att tänka på när du använder kortisontabletter

Barn får bara kortisontabletter om det finns speciella skäl. Det är oftast en barnläkare som beslutar om en sådan behandling av barn är nödvändig.

Även om erfarenheten visar att det går bra att ta kortisontabletter när du är gravid eller ammar, får du oftast någon annan behandling under den perioden.

Biverkningar

Enstaka sprutor eller korta kurer med kortisontabletter mot pollenallergi ger sällan besvär. Du kan känna dig pigg av behandlingen och det är ganska vanligt att du känner dig mer hungrig än vanligt. Det är bra att undvika längre behandlingar med kortison eftersom det finns risk för biverkningar.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Ibland hjälper inte behandling med kortison. Då har du oftast besvär som inte beror på allergi. Det kan också bero på att du har en mycket kraftig allergisk reaktion.

Fler användningsområden

Läkemedlet används som tilläggsmedicinering till adrenalin om du får en allergisk chock som till exempel vid ett getingstick. Du kan också få behandling med kortison om du har sjukdomar som ger inflammationer i kroppen, till exempel reumatism i leder, muskelreumatism, tarminflammationer eller astma. Om du har brist på hormonet kortisol kan du behandlas med kortison.

Exempel på kortisontabletter som används vid pollenallergi

 • Betametason
 • Betapred
 • Prednisolon.

Allergen immunterapi

Du som har haft svåra allergiska besvärkan i vissa fall behandlas med allergivaccination, som också kallas allergen immunterapi. Vaccinering vid pollenallergi innebär att kroppens immunförsvar långsamt får vänja sig vid det slags pollen du är allergisk mot. Du får en spruta, oftast i överarmen, med små mängder av pollenliknande lösning. Först får du sprutan en gång i veckan under två till fyra månader, och sedan ökas mängden pollenlösning i varje spruta långsamt. Därefter får du en spruta var sjätte till åttonde vecka under tre till fem år.

Behandlingen ger oftast en lindring av besvären. Helt bra blir du oftast inte men effekten blir vanligen bestående. Det går att vaccinera sig mot olika slags pollen samtidigt.

Vid björkpollenallergi, gräspollenallergi eller kvalsterallergikan du bli vaccinerad med en metod i form av tabletter som läggs under tungan. Då tar du en tablett om dagen under minst tre år.

Att tänka på när du behandlas med allergivaccination

Det är bara om du brukar ha väldigt svåra allergiska besvär som du får en allergivaccination. Behandlingen är långvarig och det finns en liten risk att den kan orsaka en kraftigallergireaktion. Du vaccineras därför bara om andra allergiläkemedel inte räcker till och du har stora besvär av din allergi.

Du ska inte börja med en allergivaccination om du är gravid. Om du har påbörjat en behandling kan du vanligen fortsätta med den.

Biverkningar

Du kan bli lite röd och svullen där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt och du kan få klåda. En vanlig biverkning till allergivaccination i form av tabletter är att du blir svullen i munnen.

Ibland kan du få en akut allergisk reaktion. Risken för biverkningar är större om du är förkyld, om du har en astma som inte är välkontrollerad eller om det har gått för lång tid mellan allergivaccinationerna. Ska du vaccinera dig mot allergi får du därför alltid gå till en mottagning där det finns särskild kunskap om behandlingen. Stanna för säkerhets skull alltid kvar på mottagningen 30 minuter efter sprutan. Allvarliga allergiska reaktioner är ovanliga, men kan inte helt uteslutas.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

En allergivaccination brukar ha bra effekt men ibland hjälper inte allergivaccinet.

Exempel på allergivaccin som används vid pollenallergi

 • Alutard
 • Grazax
 • Itulazax.

Övriga läkemedel

Det finns andra typer av läkemedel i form av nässprej vid pollenallergi, till exempel antikolinerga läkemedel. Dessa nässprejer används också mot rinnsnuva.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

(Video) Pollenallergi? Apotekaren svarar

Mer om läkemedel på 1177.se

 • Vad är läkemedel?
 • När du tar läkemedel
 • När du får ett recept
 • Var kan jag köpa läkemedel?
 • Resa med läkemedel
 • Risker med att köpa läkemedel på nätet
 • Läkemedel och miljö

Videos

1. Lecrolyn sine - ögondroppar vid pollenallergi
(Santen Nordic)
2. Emerade adrenalinpenna vid anafylaxi
(medecapharma)
3. Pollenallergisk? - tänk på det här - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
4. Så ska du behandla din pollenallergi: "Du måste börja tidigt" - Malou Efter tio (TV4)
(Malou Efter Tio)
5. Frågor om pollenallergi med Krys allmänläkare Björn Stridh i Doktorn Svarar
(Kry)
6. Bli av med din pollenallergi
(Academy of Nature)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 03/25/2023

Views: 5655

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.